Euskara

Irakasleentzako eskaintzak

Ikasleentzako eskaintzak

Bidaiak eta kultur programak

Interpreteak


Baskisch für AusländerInnen / Basque for foreigners / Euskara kanpotarrentzat

Mugaz Gain-Tandem /
superando fronteras / über die Grenzen / across the borders / par dessus les frontières 

[Hasiera]

Start